**تقدیم به فرشته ی عـــشـــقـــم**
-=کلبه ی دو عاشق=-
دوشنبه 12 دی‌ماه سال 1390 :: 11:41 :: نویسنده : عاشق تنها
پـس کــــــــــــــــــــــــــــــی تـمام می شـود

شـبـهـــایی کــه

دور از تـــــــــــــــــــــــــــــو

با خـیـال چشمـانتـــــــــــ

تــا سـحــر چـشم بـر هـم

نـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی گـذارم

حـسـرتـــــــــــــــــــ بودن در آغـوشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیـوانــه ام می کـنــد...

 

درخواست کد صوتی

ساخت كد آهنگ ساخت كد آهنگ